fbpx

Кой е Трекерът?

При растежа и развитието на компанията цялата структура преминава през поредица от кризи, всяка от които може да се окаже последна. Трекерът е специалист по кратен растеж на бизнеса, като работи с „тесните места” в компанията. Задачата на тракера е да изгради заедно с предприемача процес на кратен ръст на печалбите чрез развитие на управленски и предприемачески умения, работа с ключовите служители, процеси и капитал. Всичко това е възможно благодарение на владеенето на методологията и инструментите на трекинга.

Трекерът помага да се коригира юнит-икономиката на бизнес, да се намерят нови потребителски сегменти, да се стартират международни продажби и да се направят други промени, които да доведат до повишаване на печалбите.

Ефективността на тракера се определя от количеството на успешно внедрени хипотези, темповете на растеж на печалбата, броя на идентифицираните и отстранените тесни места в бизнеса.

Кога е необходим тракер?

 • Нещо не върви по план.
 • Ако планирате да реализирате или стартирате нов продукт / услуга.
 • Няма ръст на продажбите.
 • Когато трябва бързо да проверите идеята за продукт, проект, стартиране, бизнес
 • Проектът не се реализира.
 • Проектът вече е изразходвал много пари и трябва да разберете какво да правите с него по -нататък.
 • Компанията стартира или вече прави спин-офф проект или няколко.
 • Ако трябва редовно да се консултирате за развитието на проекта.
 • Когато липсват определени компетенции и трябва бързо да ги наберете.
 • Когато трябва да съберете или възстановите екип.
 • Когато има малко ресурси (финансови, времеви).
 • Преди да вземете инвестиционно решение.
 • Когато трябва да се справите със съществуващ портфейл от проекти (кой и как да се ускори и кой да закриете).

Трекерът е лице, което владее методологията за растеж на компанията. Ефективността на работата на трекера се измерва в количеството промени, настъпили в компанията след началото на работата на тази компания с тракера. Трекерът се появява в компанията, за да промени бизнес модела, да открие слабите места, да създаде план и методология за решаване на проблемите, да диагностицира плана за стратегическо развитие на компанията, да стартира първите международни продажби и т.н. Основният закон на бизнеса е, че бизнесът трябва да бъде печеливш, да расте и да се развива. Това е естествено и правилно. Ако това не се случва, винаги има причина. Тези ограничения трябва да бъдат идентифицирани и премахнати.

На различните етапи, ограниченията могат да бъдат в: ценност на продукта, производството, продажбите, хората, стратегията „действаме по остарял модел” и др. Бизнесът е като машина, работи така, както е настроена. Ако искате различни резултати, тогава трябва да действате по различен начин.

Защо именно Трекинг?

 • Системен анализ на бизнеса
  Защото именно в процеса на трекинга, компанията получава системен анализ. Бизнесът зависи от различни фактори: започвайки от валутния курс до психологическото състояние на собственика. Поради което е необходимо да се направи комплексна оценка. Трекерът прилага методологии и инструменти от различни области – консултанти, коучинг, маркетолози, продуктови мениджъри, психолози, икономисти, финансисти, стратези и други професионалисти. В същото време той не губи време и усилия за задължителните официални процедури за всяко от направленията.
 • Обективна оценка
  Когато се намираш в рамките на системата е невъзможно да я оцениш адекватно. Само безпристрастен външен специалист ще може да посочи слепите зони и да анализира реалното състояние на компанията.
 • Технологичен подход
  Работата на тракера е подреден, структуриран и многостепенен процес, който изисква интегрални умения и опит.
 • Разбиване на шаблона
  Решенията се приемат индивидуално за всяка отделна задача. Шаблон просто не съществува.
 • Ясно разделяне
  Ясното разграничаване и приоритизиране на задачите е основата на всеки процес. Няма други опции.
 • Резултат
  Критерият за оценка на работата винаги е резултатът. Собственикът определя целта. Тракерът помага за нейното достигане.

Останали са ви още въпроси, на които не сте получили отговор?

Имате възможност да получите отговори на тях, като попълните формата по долу.