fbpx

Пазарни проучвания

Провеждането на пазарни проучвания е от решаващо значение за нашите клиенти, защото позволява събиране на данни както за разработване на нови продукти или услуги, така и за техните ефективни продажби. Бизнесът с такъв тип услуга може също така да открие как клиентите реагират на техните маркетингови усилия, а политиците – как се чувстват избирателите и какви са техните настроения. Тъй като пазарните изследвания изискват много конкретни данни в кратки срокове, много компании и организации възлагат задачи на Callboxs като аутсорсинг на различни бизнес процеси и осъществяването на пазарни проучвания.

Изследванията на пазара, провеждани от нашия кол център от името на клиентите ни, имат за цел подпомагане на компанията или организацията за правилното и позициониране в конкретна пазарна ситуация. Дистанционно проведените разговори в наши дни са най-ефективния начин за организиране на пазарни проучвания и предлагане на ценна информация за компаниите и организациите. Служителите на нашия кол център са професионални експерти, които достигат отлични резултати в този вид услуги.

Ние сме в състояние да дадем рентабилно решение за краткосрочен или дългосрочен проект за проучване на пазара.

В кол центъра ни има специализирано звено, което дава възможност да се фокусирате върху основния си бизнес, като предоставяме ценни данни на клиентите по въпроси, включващи както най-новите предпочитания на потребителите към стоки и услуги, така и рейтинговите индекси на конкурентите.

В днешно време информацията е новият петрол. Всяка просперираща организация, взима решения на основата на данни.

Защо да изберете нашия кол център за провеждане на вашето пазарни проучвания?

Независимо дали става въпрос за входящо събиране на данни или за изходящи разговори за пазарни проучвания, „проблемно интервю’, или проучване за стартираща компания – стартъп, нашите оператори са доказани експерти в търсенето и записването на точни отговори от целевата демографска група.

Ние сме в състояние:

  • Да предоставим отлична презентация на продукта или услугата на потребителите и други заинтересовани страни.

  • Да изградим подходяща стратегия за пазарни проучвания за дългосрочен успех на съответната компания или организация.

  • Да предложим денонощна 24 × 7 телефонна поддръжка на клиентите във всяко едно отношение.

  • Да намалим общите разходи и да стимулираме оптимални печалби за вас и възвръщаемост на инвестициите.

Ние от Callboxs гарантираме, че получавате най-добрите и ефективни пазарни проучвания на конкурентни цени, без да има компромиси с качеството.

Не забравяйте, че в днешната хипер конкурентна среда маркетинговите ръководители изпитват по-голям натиск от всякога да разберат потенциалния си пазар, клиенти и конкуренти.

Ползите от аутсорсинга при пазарни проучвания, провеждани от Callboxs, са:

  • Обективност – налице е обективна гледна точка на трети страни, която гарантира целостта на процеса на разследване.

  • Разширена технология – кол центърът ползва актуални познания за инструментите за изследвания и анализи. Ефективното пазарно проучване изисква модерна технология за ефективно събиране на данни. Следователно аутсорсингът може да бъде положителен начин за постигане на висок стандарт.

  • Подобрено използване на ресурсите – по този начин можете да увеличите производителността и да сведете до минимум разходите, като възложите този тип дейност на нашия кол център.

  • Прецизна точност – предоставената услуга от кол център Callboxs, позволява да увеличите обема на анкетите си за по-точни данни. Това дава възможност да направите повече проучвания на по-ниска цена.

  • Бързина – партньорството с Callboxs ще гарантира висока степен на експедитивност от ваша страна. По този начин ще имате повече време да се съсредоточите върху управлението на бизнеса си.

Свържете се с нас сега. Нашите консултанти се занимават с проучване на пазара повече от 20 години.

Поискайте оферта, за да може специалисти от Callboxs да анализират вашата конкретна ситуация и да предложат най-добрите налични опции.

Останали са ви още въпроси, на които не сте получили отговор?

Имате възможност да получите отговори на тях, като попълните формата по долу.