fbpx

KPO услуги

В съвремието се осъществява достатъчно бърз преход от индустриална икономика към икономика на знанието. Все по-ускоряващият се технологичен прогрес създава нови възможности за бизнес в глобалния свят. Ефективността на производството зависи от качеството на информацията, иновациите, ноу -хау, висококвалифицираната работна сила и това определя използването на ново направление – аутсорсинг управление на знанията (KPO Knowledge Process Outsourcing). Изследванията показват, че аутсорсингът управление на знанието / КРО/ предлага икономически ползи за компаниите, които го използват. КРО позволява на организациите да възлагат различни задачи от относително високо ниво на трети страни, независимо от тяхното географско местоположение, да използват експертни знания и умения, които изцяло или частично липсват в компанията.

Аутсорсинг на основни бизнес дейности, позволяващи на компаниите да бъдат конкурентно способни или се явяват неразделна част от веригата създаваща стойност на компанията. Преимущества като: благоприятна бизнес среда, наличие на квалифицирани специалисти, съчетани с висока производителност и ниска стойност на работната сила.

Ние от Callboxs бихме искали също да подчертаем факта, че аутсорсинг управлението на знания / КРО / позволява на компаниите да намалят времето за пускане на пазара на нов продукт или услуга, с което се дава възможност за по – бързо реагиране на измененията в пазарните условия.

Научните изследвания показват, че основните фактори за използване на КРО аутсорсинг са намаляването на общите разходи (средно от 10 на 15%), както и подобряването на качеството на услугите, бизнес процесите и възможността за навлизане на нови пазари. Може също така да се отбележи, че към момента 75% от мултинационалните корпорации в САЩ и Европа са преминали към KPO аутсорсинг.

КРО способства максималното използване на ресурси на много по – ниска цена. Разходите за труд на висококвалифицирани специалисти са много по-високи в развитите икономики, така че много чуждестранни компании могат да намалят разходите си с 40-50%, ако използват услугите на KPO, които Callboxs предлага.

Прилагането на аутсорсинг стратегията за KPO предполага известно преструктуриране на вътрешно корпоративните процеси и външните отношения на компанията. KPO може да се разглежда като съществен процес за компании от всички видове собственост и размер, който е необходим, за да бъдат конкурентоспособни в бързо променящата се бизнес среда.

Основно компаниите прибягват до КРО услуги, когато изпитват недостиг на квалифицирани специалисти в определена област. Като цяло KPO позволява спестяването на време и ресурси, което ви позволява да се съсредоточите повече върху клиентите си, насърчава оптималното използване и разпределение на ресурсите на компанията.

KPO процесите, все повече се разглеждат от онези компании, които искат да останат конкурентоспособни в бързо променящата се бизнес среда – маркетинг (PR, реклама), логистика, управление на проекти от етапа на разработка до етапите на изпълнение и реализация, управление на информационни системи и управление на бази данни и др.

КРО услугите на Callboxs, помагат на компаниите значително да намалят разходите си, да увеличат оперативното си време и фокуса над основната си функция. За малките предприятия в етап на развитие ние препоръчваме използването на КРО услуги от самото начало.

Callboxs е компания позиционирана в Източна Европа / България / и предлага висококвалифицирани КРО услуги на Европейско ниво. В основата на всичко това е наличието на висококвалифициран персонал на разумна цена за предоставяните услуги.

Ние предлагаме КРО в следните области:

icon

Маркетинг и Реклама

Some text should be hrre...

icon

Трекинг

Some text should be hrre...

icon

Управление на проекти и системи от етапа на разработка до етапите на изпълнение и реализация

Some text should be hrre...

icon

Управление на информационни и бази данни и др.

Some text should be hrre...

Заявка за Консултация

Оставете заявка и някой от нашите мениджъри ще се свърже с вас.