fbpx

Услуги

Callboxs услуги


icon

Входящи и изходящи обаждания

входящи обаждания 24 часа в денонощието – 365 дни в годината

icon

Консултантски услуги

решаване на много въпроси, свързани с организацията на предоставянето на консултантски услуги

icon

Онлайн обучения

удобни и лесни за използване онлайн обучения на различни тематики в конкретни бизнес сфери

icon

Пазарни проучвания

подпомагане на компания или организация за правилното ѝ позициониране в конкретна пазарна ситуация

icon

Продажби по телефона

изградените етапи и стъпки в процеса на продажбите по телефона

icon

Телемаркетинга

провеждане на директен маркетинг на стоки или услуги до потенциални клиенти по телефона или интернет

icon

Техническа поддръжка

своеобразен сервиз за отделни компании, чиито продукти или услуги, се нуждаят от практико-технически отговори

icon

Програми за развитието на бизнеса

стратегическо планиране и решения на основа данни.

icon

Кой е Трекерът?

Задачата на тракера е да изгради заедно с предприемача процес на кратен ръст на печалбите чрез развитие на управленски и предприемачески умения, работа с ключовите служители, процеси и капитал.

icon

KPO услуги

основните фактори за използване на КРО аутсорсинг са намаляването на общите разходи, подобряване на качеството на услугите, бизнес процесите и възможност за нови пазари.

icon

BPO услуги

основно това може да доведе до намаляване на разходите на компанията средно с 20%, оптимизиране на времето на работния процес, както и повишаване качеството на предоставяните услуги.