fbpx

Телемаркетинг

Kол център Callboxs. е доказана компания в сферата на телемаркетинга, в сферата на провеждане на директен маркетинг на стоки или услуги до потенциални клиенти по телефон/чат/имейл и най-вече в директните продажби. Това е динамична практика за връзка с бъдещи потребители на най-разнообразни като вид стоки и услуги в 21-ви век. Callboxs. реализира разговори за оценка и проявен интерес към определен продукт или услуга, провежда и последващи обаждания за извършване на продажба. В случая използваме различни методи за сегментация на големи бази данни, с цел разграничавене на подхода към всеки един от сегментите.. Кол центърът осъществява телемаркетинг не само за бизнес клиенти, но и изпълнява поръчки на фирми с нестопанска цел, благотворителни организации, политически партии и кандидати, социологически агенции и други.

Защо услугата телемаркетинг, която предлагаме е толкова важна?

Тя реално може да помогне на различни компании и организации да постигнат по-добри резултати в своята конкретна дейност по различни начини. Най-често използваната форма на телемаркетинг в нашия кол център включва позиционирани обаждания към граждани с цел повишаване на нивото на продажбите. Но и активно се работи също по промотирането на събития, политически кампании и генериране на по-сложни процедури за продажби.

Callboxs използва телемаркетинга като входящ метод с цел стимулиране на клиентите да осъществят първи контакт в търсене на повече информация за конкретен продукт или услуга или да направят съответната покупка.
Всяка компания или организация, която се интересува от използването на тази предоставена от кол центъра услуга, трябва първо да има добро познаване на продукта или услугата, която желае да пусне на пазара. Това означава не само да се предостави информация на маркетинговия екип на Callboxs относно характеристиките и спецификациите на продукта или услугата, но и да има яснота относно потенциалната целева аудитория към, която ще бъде насочена кампанията.

Кол центърът има изградена правилна стратегия за работа с конкретни демографски групи.

При правилно информиране на нашия маркетингов екип и предоставени пазарни проучвания ние работим с ясни цели за това какво трябва да постигне телемаркетинг кампанията. Тя може да е насочена към повишаване на продажбите, генериране на нови клиенти или просто събиране на особен вид данни, които могат да бъдат използвани в други продажби и маркетингови кампании.

Крайната цел е важна и детайлната информация. гарантира нейното изпълнение на 100 процента.

Последният етап на телемаркетинговите кампании зависи от целите, които са поставени в началото. Ако става дума за кампания за директни продажби, последният етап е приключването на продажбите. Независимо от целта на кампанията, маркетинговият екип на Callboxs. прави анализ доколко кампанията е постигнала целите си и използва както събраните данни, така и записите на обаждания на живо, за да определи областите, в които може да се подобри бъдещата дейност на конкретната компания или организация.

Ние гарантираме:

  • Качествени изходящи обаждания до потенциални и към съществуващи клиенти
  • Активни входящи: запитвания за продукти или услуги, провокирани често от реклами или установени успешни продажби.
  • Събиране на информация за профили, интереси и демографски данни на потенциалните клиенти.
  • Професионално обобщени крайни резултати за конкретната кампания.

Възползвайте се от тази уникална услуга на Callboxs.

Останали са ви още въпроси, на които не сте получили отговор?

Имате възможност да получите отговори на тях, като попълните формата по долу.