fbpx

Какво означат BPO услугите и Call Center услугите. Разлики

В днешните дигитални и иновативи времена, все повече чужди думи и абревиатури заемат място в тълковния ни речник. Днес ще поставим акцента върху две от основните ни услуги и ще ви разясним какво представлява аутсорсингът на бизнес процесите и с какво той се различава от кол центъра. Въпреки че много функции на BPO се изпълняват с помощта на кол център, обратното не е непременно вярно и двете имат свои характеристики, които трябва да бъдат подчертани, за да се разграничат двете.

BPO означава Аутсорсинг на бизнес процеси и е процес на наемане на друга компания, най-вече надзираваща да извършва бизнес операции вместо вас. Тези операции или дейности могат да бъдат най-различни и могат да включват финанси, администрация, HR функции, кол център, обслужване на клиенти, ведомости за заплати и много други дейности. Аутсорсингът на бизнес процеси обикновено се предпочита от компаниите за спестяване и съхкращаване на разходи, както и за наемане на специалисти и експерти. Все по-често BPO компаниите в България се превърнаха в успешни партньори, тъй като предоставят надеждни и ефективни услуги на компании от запад на много по-ниски цени с много по-високо качество и знания на персонала. Финансово е по-удобно чуждестранните компании да предадат част от своите операции на BPO компании в България, отколкото да наемат местни служители, които се оказват по-скъпи.

Call center е централизиран офис, използван най-вече за получаване и предаване на информация и отстраняване на проблеми, общуване с клиенти чрез телефони, чат ботове и имейли. Кол център се използва за поддръжка на продукти и за решаване на заявките на клиентите. Бизнесът се осъществява по телефона само в случай на кол център. Служителите седят на отделни компютри в кол център и управляват входящите и изходящите повиквания. Тези разговори могат да се отнасят до телемаркетинг, генериране на анкети, поддръжка на клиенти, приемане на поръчки и много други функции.

По този начин, BPO извършва една или повече операции на която и да е друга чуждестранна компания, а чуждестранната компания използва тези услуги, за да спести разходи или да увеличи производителността. От друга страна, кол центърът извършва тази част от всеки бизнес, който изисква обработка на повиквания. В известен смисъл кол центърът е BPO организация. Въпреки това, BPO компания може или не може да има кол център, тъй като има BPO организации, които обработват работа, която се извършва през уебсайтове без нужда от телефонни линии.

BPO е много по-широк термин, обхващащ много повече функции освен работа с кол център. Има BPO организации, предоставящи административни услуги, финансови услуги и т.н., които нямат кол центрове. Кол центърът е система, базирана на глас, докато BPO изпълнява голямо разнообразие от функции в допълнение към обработката на телефонни разговори.