fbpx

Защо крупните и успешни компании използват аутсорсинг?

На бързо може да кажем, че причините са 2 – по-евтино и по- качествено обслужване на клиентите.

В днешно време ползата от аутсорсинга е видима и оценена от компаниите с дългогодишен опит и присъствие на пазара. Ясно е, че бизнесът е динамично поле, на което да си добър играч и да се отличаваш от конкуренцията, се изискват множество качества като – постоянство, далновидност, стратегическо мислене и др.
Големите играчи на пазара отдавна са разбрали, че фокусът върху основната дейност/продукт, която осигурява приходите в компанията е от изключително значение. Поради тази причина, всички съпътстващи основната дейност процеси, затормозяват и хабят много ресурси и време, което забавя, а понякога и отклонява компаниите от целевата и траектория.
Ползите от аутсорсинг на различни бизнес процеси на външна компании са много, ще изброим някои от тях:
– Намаляване на разходите – посредством работата ви с аутсорсингова компания в страна с по-ниски заплати, неминуемо води до съкращаване на разходите ви от работни заплати.
– Квалифицирани специалисти – аутсорсинговите компании / BPO / имат добре подбрани и обучени кадри, които са специализирани в обслужването на различни бизнес процеси / бек офис, клиентско обслужване, обслужване на социални мрежи, гореща линия, оплаквания, телемаркетинг и др./
– Спестявате време – Вие едновременно наемате високоспециализирани кадри, без да се занимавате с подбора им, обучения, заплати, отпуски, уволнения, контрол и т.н.
– Повишаване на конкурентността на компанията – В днешните времена на изобилие от предлагане на стоки/услуги, борбата за всеки клиент е голяма. Компаниите ежедневно решават различни задачи, за това как да привлекат нови потребители и да успеят да задържат съществуващите си клиенти. Поради тази причина се отдава изключително внимание на удовлетвореността клиента и създаването на уникално клиентско преживяване. Изборът на добра аутсорсингова компания е от изключително значение, т.к. добре обучените специалисти, могат наистина да ви помогнат да обезпечите едно уникално, безупречно обслужване на клиентите си. Регулярните анализи и препоръки за подобрения на процесите, ще ви позволят да сте с една крачка пред конкурентите си, като използвате иновативните методи и технологии в тези области, посредством аутсорсинговата компания.
– Получавате надежден партньор – Няма никой по-заинтересован, в това да сте успешни, да растете и да се развивате с бързи темпове, от аутсорсинговата компания с, която работите, тъй като вашият успех е правопропорционален и на нейния успех. За това добрата аутсорсингова компания, ще вложи всичките си сили в това да ви помогне да станете в пъти по-успешни.

Ползите от работа с аутсорсингова компаниш са многомерни. В последните години, някои от иновативните BPO компании, предлагат и различни KPO услуги, като например високоспециализирани кадри, които правят детайлен одит на различните бизнес процеси в компаниите и изготвят план-карта за стратегическо развитие, разширяване на „ тесните места“, откриване на точката на растеж и изготвят бизнес план за кратен ръст и мащабиране. Следят регулярно за изпълнение на предписанията и експертно консултират първите лица в компаниите, посредством консултации и различни учебни коучингови сесии.

Ние в Callboxs се гордеем, че сме единствената компания в България с иновативно ноу-хау в сверата на KPO услугите и успешно прилагаме методологии за бърз растеж и мащабиране на компании.
За повече информация, може да ни пишете и да направите запитване.