fbpx

CRM система – какво е това и как работи?

CRM е компютърна система, която управлява взаимоотношенията между предприятието и неговите клиенти. Съкращението CRM означава Customer Relationship Management, което може да се преведе като „Управление на взаимоотношенията с клиентите“. Основната задача на всяка CRM е да осигури увеличени продажби чрез оптимизиране на бизнес процесите, подобряване на качеството на стоките и услугите и ефективна комуникация с клиентите (обслужване и техническа поддръжка).

CRM записва и анализира продажбите, съхранява информация за клиенти, приема жалби и предложения от тези клиенти и въз основа на цялата тази информация ви позволява да получавате препоръки за най-търсените продукти, за демографското и социалното разделение на клиентската база и за най-честите проблеми, с които се сблъскват клиентите. Тези препоръки трябва да бъдат призив за действие за подобряване на качеството на услугата и в резултат на това да увеличат продажбите.

Има ли нужда вашият бизнес от CPM система?
Да, ако:
Ежедневно вашите служители изпълняват множество задачи и някои от тях се губят / забравят / отлагат за по-късно.
  • Не можете да разберете какво се случва във вашия отдел продажби.
  • Трябва да извършите много действия, за да завършите продажбата.
  • Вашите служители работят не само във вашия офис, но и в други градове, или просто искате да отворите нов филиал.
  • Имате силно конкурентен пазар и ако реагирате късно на искането на клиента, го губите.
  • Имате дългосрочни проекти с клиенти (повече от шест месеца).
  • Вие активно популяризирате вашата компания в Интернет, като използвате много системи за това и провеждате анализи.