fbpx

9 причини, поради които компаниите преминават към аутсорсинг.

Глобализацията и иновативните технологии предоставят на компаниите възможности за спестяване на ресурси и оптимизиране на бизнес процесите. Аутсорсингът е един от най-често срещаните методи. Делегирането на някои функции на други компании, от една страна, ви позволява да намалите разходите, от друга страна, да се концентрирате върху развитието на основните области на дейност. Освен това, това е допълнителен начин за привличане на външни ресурси – знания, опит, за привличане на свеж персонал без прекомерни задължения и рискове.

Ето 9 причини, поради които собственикът на компания трябва да се замисли над аутсорсинг.

Спестявате пари – Аутсорсингът на определени функции на компанията (счетоводни услуги, ИТ, PR и маркетинг, кол център) ще спомогне за намаляване на оперативните разходи и увеличаване на печалбите. По този начин превръщате фиксираните разходи в променливи и ставате по-гъвкави, което означава по-конкурентоспособни.

  1. Делегирането на някои функции спестява време и ви дава възможност да се развивате. Що се отнася до малкия и средния бизнес, възлагането на външни изпълнители помага да се съсредоточи върху ключови области на дейност и по-ефективно да изразходва човешки и финансови ресурси за изпълнение на административни и оперативни задачи.
  2. Достъп до висококвалифициран и качествен за определени процеси и функции и в същото време относително евтин персонал. Освен това подобрява качеството на задачите.
  3. Работата с доставчик от световна класа ви дава достъп до външни ресурси на други пазари. Извършват се полезни връзки, привличат се човешки капитал и знания, както и финансови ресурси.
  4. Прехвърлянето на задачи намалява зависимостта на компанията от отделните служители. За аутсорсинг компаниите тяхната професия е бизнес, а не професия. За да останат конкурентоспособни, те ще следят качеството на услугите, които предоставят. Може да е трудно да се постигне този подход за работа от наети служители.
  5. Аутсорсингът на определени области също намалява тежестта върху управлението. Колкото по-малко задачи се изпълняват в рамките на компанията, толкова по-малко задачи ще трябва да контролира управителят и толкова по-добре може да се концентрира върху развитието на основни бизнес области на компанията. По този начин се намаляват разходите (разходи за времето за управление на компанията, пропуснати печалби).
  6. Оперативните рискове също намаляват. След като сте предоставили някои от функциите на аутсорсинг, за вас остава само да контролирате изпълнителя по отношение на изпълнението на условията на договора.
  7. Аутсорсингът помага на компаниите да останат компактни. Много е полезно, ако не искате да поддържате голям персонал и да създавате сложна корпоративна структура. Аутсорсингът може да се използва и за реорганизация на бизнес или оптимизиране на оперативните разходи.
  8. Някои компании използват делегиране на функции за подобряване на достъпа до чужди пазари. Колкото по-близо е производството до пазара на продажби, толкова по-добре. Този вид аутсорсинг се нарича „офшоринг“.

Компаниите избират области на аутсорсинг в зависимост от своите нужди и финансови възможности. Някои предават само две или три функции, за някои е по-лесно да задържат  персонал от десет служители и в същото време да възложат на външен изпълнител максималния обем работа. Те обаче имат една и съща цел – да увеличат гъвкавостта на бизнес модела на компанията и да намалят оперативните разходи. Отчитайки нарастващата популярност на аутсорсинга, той се справя с тази задача. Опитайте сами.

Свържете се с нашите експерти и изпитайте предимствата на аутсорсинга на собствения си опит.