fbpx

Топ 5 тенденции за развитие на бизнеса през 2023г.

Тенденции в развитието на бизнеса през 2023г. през погледа на футуристите -За успех в настоящето е важно да видим бъдещето.Разбира се, сега е трудно да се говори и дори да се мисли за бъдещето, особено да се определят тенденции за развитие. Глобалните тенденции обаче няма да отидат никъде: американският Forbes вече започна да описва какво очаква бизнеса през 2023 г. И въпреки че това няма да се отнася за всички страни, глобалната тенденция остава такава: различни компании по света са изправени пред безпрецедентни трудности през последните години и според прогнозите това яма да приключи в близко бъдеще. Говорим за тенденциите, които ще засегнат бизнеса по света през 2023 г. според футуролога и стратег Бернард Мар, защото вярваме, че да се запознаем с мнението на професионалистите никога не е излишно.

1.      Цифровата трансформация ще продължи да се засилва и ускорява в отговор на външните ни заобикалящи рискове.  Мар твърди, че през 2023 г. ще видим по-нататъшно развитие на невронните мрежи на изкуствения интелект, виртуалната и допълнена реалност, блокчейна 0и други трансформационни цифрови технологии. Нещо повече, той прогнозира, че границите между тях ще стават все по-размити, защото едното не може да се развива без другото. По-конкретно, в пресечната точка ще бъдат разработени нови подходи за хибридна и дистанционна работа, услуги за вземане на бизнес решения и автоматизиране на рутинни и творчески задачи. „В този момент наистина има много малко извинения да сте в бизнеса и да не разбирате как ИИ и другите технологии, споменати по-горе, ще повлияят на вашия бизнес и индустрия. По-добри продажби и маркетинг, по-добро обслужване на клиентите, по-ефективни вериги за доставки, продукти и услуги, които са в по-голямо съответствие с нуждите на клиентите, и рационализирани производствени процеси са пред нас и бариерите за навлизане ще бъдат по-ниски през 2023 г. от всякога, “, каза експертът. В същото време той добавя, че необходимостта от разработване на собствени технологични решения за компаниите вече е в миналото: дори малкият бизнес може да получи достъп до тях, като ги закупи като продукт или услуга от специализирани компании.

  1. Общият икономически спад и инфлацията ще принудят бизнеса да мисли все повече за оптимизиране на веригите за доставки.

Икономическата ситуация в света през 2023 г. ще остане доста песимистична: може би в света не е останал нито един икономист, който да даде оптимистична прогноза за следващите години. Инфлацията и нестабилността на валутата (самият факт, че в някакъв момент през 2022 г. еврото почти се изравни с долара намеква на това) добавят риска свързан с веригите за доставки. За да се борят с това и да останат на повърхността, компаниите трябва да увеличат своята устойчивост по всякакъв възможен начин. Това основно означава намаляване на излагането на нестабилност на цените на стоковите пазари, както и изграждане на предпазни мерки във веригите за доставки за борба с дефицита, инфлацията и нарастващите логистични разходи. Картографирането на веригите на логистични мрежи на компаниите може да помогне за решаването на този проблем, според Мар, така че те да могат да оценят реалните рискове и да намерят потенциални решения, до смяна на доставчиците или разработване на собствени алтернативи на техните продукти.

  1. Независимо от всичко, което се случва наоколо, устойчивостта ще бъде много важна.

Изглежда, че по време на такава икономическа, енергийна и геополитическа криза, екологията е последното нещо, за което изобщо трябва да се мисли. Но именно екологичните проблеми в близко бъдеще могат да засенчат дори щетите, които пандемията нанесе на икономиката и предприемачите. Следователно през 2023 г., вярва Мар, потребителите – и инвеститорите също – ще продължат да избират екологично и социално отговорни компании. Освен това в своята колона той казва, че дори тенденциите при пазаруване все повече се ръководят от съзнателни потребители – т.е. онези от нас, които дават приоритет на фактори като въздействие върху околната среда и устойчивост, когато избират от кого да купуват или с кого да правят бизнес. Ето защо през 2023 г. компаниите трябва да се уверят, че техните екологични, социални и управленски (ESG) процеси са в центъра на тяхната стратегия. Първото нещо, което трябва да направите, е да измерите въздействието на бизнеса върху обществото и околната среда и след това да преминете към увеличаване на прозрачността. Всеки бизнес се нуждае от план за това как да смекчи всяко отрицателно въздействие – с ясни цели и времеви рамки – и след това този план трябва да бъде подкрепен със също толкова конкретен списък от действия.

  1. Качеството и цената остават важни за клиентите, но все повече ще се увеличава ролята на опита.

Фразата „потребителско изживяване“ се превърна в голяма част от живота ни през последните няколко години и Мар вярва, че през 2023 г. изживяването на клиентите ще стане също толкова важно. Заедно с цената и качеството на продукта, това влияе не само върху това, което купувачът избира, но и как го прави и какво преживява. Всичко е просто е: ако освен продукта, доставите на клиента и удоволствие от процеса, той ще се върне отново. Традиционно за това се използват различни технологии: на първо място, различни механизми за препоръки, както и услуги за поддръжка, както преди, така и след продажбата. През 2023 г. те все още ще бъдат важни, но изискванията на клиентите се развиват, а задълбочаването и интерактивността стават ключови, според Мар. Като възможно решение той цитира примера на метавселената, където хората могат да взаимодействат с марки на ново ниво, и нарича виртуалните пробни една от най-значимите тенденции в онлайн и офлайн търговията на дребно. В допълнение, експертът също така отбеляза, че в компаниите все по-често започват да се появяват служители на  позицията “ мениджър клиентско преживяване“ – CXO, Chief Experience Officer. От една страна, това отразява търсенето на аудиторията, а от друга е тенденция сама по себе си, която ще се разраства през 2023 г. Тук идва и изключително важната роля на аутсорсинговите компании. Имайки предвид, че големите и средни компании прехвърлят обслужването на своите клиенти на такъв тип BPO компании, повишава и изискванията към тях. Стандартите и иновативните подходи в аутсорсинга на бизнес процеси се повишават значително, следвайки тенденциите в развитието на бизнеса. Индивидуалният подход и добавената стойност в обслужването в B2B  секторът ще продъльава да набира скорост.

  1. Бизнесът ще трябва да преосмисли подхода си към управлението на персонала и наемането на служители, защото те започнаха да ценят повече себе си.

Пандемията предизвика няколко промени на пазара на труда наведнъж;  хората осъзнаха, че не могат да ходят в офиса всеки ден без нужда, компаниите осъзнаха, че могат да прехвърлят част от служителите си на дистанционна работа, да намалят офис разходите и пак да не загубят нищо. В допълнение, повече работници като цяло са преоценили въздействието на работата върху техния живот и съответствието с глобалните цели. В западните страни случващото се през тази година вече е наречено „Великата оставка“, защото все повече хора започнаха да напускат работата си Във връзка с всичко това работодателите също трябва да направят преоценка, за да видят доколко техните работни места са привлекателни за таланти и служителите им са доволни от настоящите позиции и условия и да коригират съществуващите проблеми. Предлагането на хора на хибридни работни места, непрекъснати възможности за растеж, гъвкавост и разнообразни, ориентирани към стойност работни места ще бъдат важни през 2023 г., каза Мар. А горепосочената бърза дигитална трансформация ще налее масло в огъня, защото служителите ще трябва да бъдат обучени и преквалифицирани за работа с нови технологии и услуги, а това ще стане и задължение на работодателя.