fbpx

Ролята на аутсорсинга в повишаване ефективността на компаниите.

Защо крупните компании се отказват от използването на  аутсорсингови услуги в меката на BPO индустрията– Индия, Филипини, Пакистан и др.         Фокус върху клиента, репутация и маркетинг на доверие.                                                                                                                                                                      С развитието на цифровите технологии, увеличаващата се конкуренция и изобилието от предлагани стоки и услуги, става все по-трудно да се привлече вниманието на потребителите. Те започнаха да се отнасят по-критично към недостатъците на стоките и некачествените услуги. Следователно предлагането започва да се фокусира върху формиране на персонализирани продукти – продукти, създадени изключително според желанията на клиентите. Важността от събиране на точни данни за предпочитанията на определената целева аудитория и прослдяване на цялостния процес на взаимодействие на потребителя с бранда ще бъде ключово. Важна роля ще играе наблюдението на намеренията и вкусовете на аудиторията, както и повишаване на доверието към марката.

Пандемията от коронавирус, икономическите кризи и естествените процеси на еволюция през последните две години внесоха значителни корекции в работата на компаниите по света. Промените засегнаха различни аспекти от живота им: от глобалните тенденции на развитие до местните особености.

Бизнес тенденции 2022г.:                                                                                                                                                                                                           Ценностите, дигитализацията, аутсорсингът – глобални направления в развитието на компаниите, които с всяка година придобиват все по-голямо значение. Нека поговорим за следване на собствените ценности, в основата на които  стоят така наречените ESG принципи (Environmental, Social, Governance principles).

Следването на тези принципи –  един от основните фактори и движеща сила на компаниите. Тези принципи осигуряват не само положителна репутация на марките, но и отварят допълнителни канали за инвестиции. С прилагането на принципите на ESG въздействието на цифровизацията ще се увеличи. Очаква се все повече компании да използват новите формати на работа, методи за анализ и големи обеми от данни. Приоритет е фокусирането върху систематизирането на бизнес процесите и разширяване на границите на въвеждането на изкуствения интелект.

Компаниите се стремят към максимална оптимизация на работните процеси. Оттук произтича и естествената тенденция към аутсорсинг. Използването му се разширява не само в големите, но и в средните предприятия. Аутсорсинг услугите позволяват на брандовете да се съсредоточат върху разработването на продукти, без да губят време за второстепенни процеси.

От всичко написано по-горе става ясно, защо търсенето на качествени, персонализирани аутсорсингови услуги става все по-явно. Тенденцията към изтегляне на крупни международни компании от аутсорсинговия пазар в Индия, Филипините, Пакистан и др. продължава с бързи темпове. Нуждата от качествено обслужване на клиентите, предлагането на добавена стойност във вид на цялостно клиентско преживяване става приоритет на компаниите. Изискванията към качествен аутсорсинг, като: владеенето на езика на който се обслужват клиентите на родно ниво, мислещи оператори, които са способни на емпатия, бърза реакция и емоционална интелигентност. Компаниите осъзнават, че цялостното преживяване на техните клиенти зависи и от качественият аутсорсинг, което влияе на запазването на клиентите във времето.