fbpx

Как да постиганем отлични резултати при управлението на екипи от външни изпълнители

Ефективното управление на аутсорсинг екип изисква правилен подход и силен фокус върху служителите ви. Въпреки че изнасянето на дейности може да промени правилата на играта в различни индустрии, прилагането на правилните тактики е от решаващо значение за успеха. Ето няколко съвета за управление на външен екип:

  1. Ефективното управление на аутсорсинг екип изисква правилен подход и силен фокус върху служителите ви. Въпреки че изнасянето на дейности може да промени правилата на играта в различни индустрии, прилагането на правилните тактики е от решаващо значение за успеха. Ето няколко съвета за управление на външен екип:
  2. Редовна комуникация: Установяването на ритъм на комуникация е от жизненоважно значение за изграждането на успешен екип от външни изпълнители. Използвайте виртуални инструменти, за да поддържате редовен контакт, независимо дали става въпрос за ежедневни срещи, седмични срещи или месечни прегледи. Тези взаимодействия засилват свързаността и ангажираността.
  3. Споделяйте ценна обратна връзка: Признавайте и отбелязвайте постиженията на екипа си. Предлагането на положителна обратна връзка и признаването на добрата им работа възпитава лоялност, повишава морала и увеличава производителността. От съществено значение е да накарате екипа си да се чувства ценен и признат.
  4. Наблюдавайте изпълнението: Преодоляването на географското разстояние може да бъде предизвикателство, но наблюдението на представянето на екипа ви е от решаващо значение за успеха. Прилагането на система за преглед на постиженията помага за хармонизиране на персонала, ресурсите и системите за постигане на стратегическите ви цели.
  5. Насърчавайте непрекъснато обучение и развитие: Насърчавайте израстването на служителите във вашия екип от външни изпълнители, като инвестирате в тяхното обучение и развитие. Записвайте ги в подходящи програми и предоставяйте възможности за придобиване на нови умения. Това не само повишава техния опит, но и изгражда увереност и доверие в екипа.
  6. Поддържайте тяхната ангажираност и мотивация: Борете се с чувството за изолация сред членовете на екипа извън офиса, като ги интегрирате като неразделна част от вашата компания. Отнасяйте се еднакво към вашите екипи в офиса, както и извън него, включвайте ги в екипните срещи, насърчавайте сътрудничеството и се вслушвайте в техните предложения и идеи.

Създаване на структури за успех

Създаването на добре дефинирана организационна структура е от съществено значение при навлизането в сферата на аутсорсинга. Тя ви позволява да съгласувате бизнес целите си с глобалните цели и ефективно да управлявате екипа на аутсорсинга. Обмислете следните структурни съвети:

  1. Назначаване на ръководител на екипа/ръководител на място: Определете лице, което да отговаря за цялостната сплотеност на вашия аутсорсинг екип. Това лице ще служи като основно звено за контакт, като провежда редовни срещи за уточняване на въпроси, осигурява постоянна подкрепа, води анализи на състоянието на екипа и насърчава инициативи за подобрение.
  2. Водене на отчетност: Ясно определете ролите и отговорностите на вашия екип от външни подизпълнители. Обяснете очакванията си, обсъдете задачите по проекта, очертайте ключовите показатели за изпълнение (KPI) и се уверете, че те са наясно с приоритетните дейности. Чрез съгласуване на очакванията екипът ви може да поеме отговорност за работата си.

Оптимизиране на процесите

Ето няколко съвета за процесите, с които да подобрите начинанията си за аутсорсинг:

  1. Изграждане на стандартни политики и процедури: Разработването на стандартизирани процеси играе важна роля за изграждането на успешен аутсорсинг екип. То дава възможност за безпроблемно интегриране на стратегиите за аутсорсинг във вашите бизнес операции. Добре документираните стандартни оперативни процедури (СОП) осигуряват база за управление на процесите, измерване на ефективността и улесняване на непрекъснатото усъвършенстване.
  2. Примери за СОП: Разгледайте възможността за създаване на СОП за различни бизнес области, като например счетоводни задачи (фактуриране, покупки), HR функции (набиране на персонал), обслужване на клиенти (отговаряне на запитвания), продажби (обработка на поръчки), ИТ задачи (поддръжка) и логистика (управление на запасите).

Възлагането на дейности на външни изпълнители се превърна в жизненоважна стратегия за бизнеса, която му позволява да рационализира дейността си и да се съсредоточи върху основните си компетенции. Като следвате горепосочените съвети и стратегии, можете да изградите и управлявате успешен аутсорсинг екип през 2023 г. Възползвайте се от силата на аутсорсинга, използвайте глобалните таланти и разкрийте нови възможности за растеж и ефективност.