fbpx

Как бизнесът ни да бъде успешен и конкурентен.

Най-важното условие, за да бъде един бизнес успешен и конкурентен е да бъде приспособим. За да бъде изпълнено това условие управителят трябва да е ангажиран постоянно със собственото си развитие и придобиването на нови качества, знания, умения и квалификации, които съпътстват бързо развиващата се бизнес среда и пазари, за да прилага нови инструменти , методи и техники, еквивалентни на икономическото развитие и еволюция. Този постоянен  процес на обучение и придобиване на нови умения обаче, не е по вкуса на всеки предприемач поради различни причини / липса на време, липса на мотивация и желание, зона на комфорт и др./. Но идва моментът, в който всеки предприемач стига своя предел, „забива глава в тавана” и се пита, …как да изляза? А сега на къде, как?

За това поради нуждата от хора, които да помагат на бизнеса да расте, да достига бързо своите цели и да се мащабира, се появява така нужният ТРЕКЕР.

Кой е ТРЕКЕРЪТ и защо бизнесът се нуждае от него? Какво е ТРЕКЕР?

Накратко, той е специалист по намиране на точките за растеж в една компания и преодоляване на ограниченията. Ако дадем подробна дефиниция, това е специалист, който владее методологията на трекинга, притежава бизнес опит, този който съпровожда бизнеса, стартиращите компании по пътя от идея, поставени цели към резултати и също така помага да се увеличи  многократно ръста на вече действащия бизнес. Трекерът редовно се среща с предприемача или неговия екип и им помага да се придвижат по-бързо към резултата.

Кога е необходим тракер?

 1. Нещо не върви по план.
 2. Ако планирате да пуснете нов продукт / услуга.
 3. Няма ръст на продажбите.
 4. Когато трябва бързо да проверите идея, продукт, проект, стартиране на бизнес
 5. Проектът не се развива.
 6. Проектът вече е погълнал много финанси  и трябва да разберем какво да правим с него по-нататък.
 7. Компанията стартира или вече прави отделен проект или няколко.
 8. Ако трябва редовно да се консултирате относно развитието на проекта.
 9. Когато липсват определени компетенции и трябва бързо да ги придобиете.
 10. Когато трябва да съберете или възстановите екип.
 11. Когато имате малко ресурси (финансови, времеви).
 12. Преди да вземете инвестиционно решение.
 13. Когато трябва да се справите със съществуващото портфолио от проекти (кой и как да се ускори и кой да се закрие).

За кого е полезен тракера?

 1. Стартапи
 2. Бизнес в реалния сектор
 3. Инвеститори и корпорации