fbpx

Какво е BPO услуга и какви проблеми решава в компанията?

Защо аутсорсингът на бизнес процеси е от значение за справяне с проблемите на Новата ера ?

Дигитализирането на света налага и редица промени в начина на обслужване на клиентите по целия свят и поставя бизнеса пред големи изпитания и перипети, от където се поражда и нуждата от изнесени бизнес процеси или т.нар BPO услуги. Поради разширяването на технологиите и необходимостта да се спестят разходи, все повече компании изнасят бизнес процесите си на външни изпълнители. В днешните „Covid“ времена тази необходимост да се спестят разходи не е от икономия, а просто да се задържат на повърхността, превръщайки аутсорсинга в едно от най -важните решения, които бизнесът може да вземе в стремежа си за оцеляване.

Тъй като организациите разширяват своя глобален отпечатък, а с това и увеличаването на конкуренцията, предприятията започнаха да се възползват от стойността, която предоставят доставчиците на BPO услуги, като започнаха да мигрират своите бек-офиси на изнесени фирми. Достъпът до интернет позволи на BPO фирмите да разгърнат своя потенциал многократно и да предоставят все повече на брой качествени изнесени услуги. Те започнаха да управляват всичко – от счетоводство и маркетинг до обработка на данни до човешки ресурси, цялостни кол центрове, обработка на голяма база данни, и повишаване на продажбите.

През последните години BPO услугите са едни от най-търсените услуги за компании, които обслужват големи бази данни от потребители. Аутсорсингът на бизнес процесите позволява на компанията да се концентрира върху по -важни въпроси, като същевременно гарантира запазването на основните им ценности, политики и високи стандарти на обслужване на клиенти. BPO услугите не само решават проблема с назначаването на хора, но и проблема с мащабирането. Тук компаниите могат да разширяват обемите си от стоки и услуги, без да е необходимо да наемат по-големи помещения за нови кадри по обслужване на съответните процеси.

Ориентираните към бъдещето BPO поставят акцент върху предоставянето на многоканални решения, използвайки иновативни технологии, които повишават уменията на човешки фактор. Но едновременно с това те се фокусират и върху развитието, обучението и преквалифицирането на работната си сила, за да преминат към по -стратегически роли.