fbpx

Как бързо да привлечем нови клиенти?

Не е тайна, че живеем в едни от най-трудните времена за бизнеса. Пазарът изобилства от всякакви стоки и услуги. Дори не се сещам за нещо, което не би могъл чоек да си купи или поръча онлайн. Непрекъснато нарастващият брой компании, предлагащи своите продукти, нарастващото ниво на пазарна конкуренция и високата селективност на купувачите принуждават продавачите непрекъснато да подобряват доказаните през годините методи за продажба за да привлекат вниманието на клиента към себе си.

Студената продажба с помощта на телефонни разговори е една от най-ефективните съвременни маркетингови технологии, чието успешно прилагане значително увеличава нивото на приходите на компанията и разширява кръга на нейните клиенти.

Защо са ефективни студените продажби от специалистите в кол центъра? Принцип и организация.

Същността на метода на студена продажба е да информира потенциалните клиенти по телефона за определени продукти и техните предимства по начин, който да предизвика интерес у клиентите .

Разработили сме следните принципи на ефективна комуникация с потенциални клиенти:

 • Подготовка на сценарий за общуване с клиента, гарантиращ, възникването на интерес у потенциалния купувач към предложения продукт или услуга.
 • Методи за неутрализиране на възраженията на клиента, възникнали по време на разговора, техника на отстъпки.
 • Преодоляване на поне три възражения на клиента по време на диалога.
 • Информиране на потенциални клиенти на компанията информация за нейните продукти или услуги;
 • Проучване на интереса на клиентите към предлагания продукт или услуга и готовността на им да продължат диалога или сътрудничеството;
 • Получаване на контакти от клиенти за последващото им използване;
 • Получаване на заявка на абонат за изготвяне на търговска оферта;
 • Организиране на среща с клиент.

Как работим ние в кол център Callboxs:

 1. Определяне на целевите групи клиенти и техния профил Правилното разбиране обхвата на целевите потребители на услуга или продукт е в основата на всеки ефективен рекламен проект. Целевата аудитория, избрана, като се вземат предвид вкусовете, чертите на характера, житейските приоритети, помага да разберем стила на комуникация с потенциалния потребител, да се аргументираме, за да го убедим в предимството на вашата оферта и да убедим потенциалния клиент в необходимостта да закупи именно вашия продукт или услуга. Опитните специалисти на Callboxs ще определят възможно най-точно абонатите за разговори, свързани с целевите аудитории, които се интересуват най-много от закупуването на вашия продукт или услуга . Целият процес е съгласуван с вас разбира се.
 2. Подготовка на скрипт за телефонна комуникация с потенциални купувачи. Сценарият на диалог между оператор и потенциален купувач е основният инструмент за работа със „студени“ клиенти, който трябва да съдържа информация за компанията и стоките и услугите, които предлага, да отчита особеностите на психологията на абоната, неговата вкусове, възможни негативни емоции и реакцията на на клиента към тях. Изготвянето на успешно работещ скрипт за студен разговор е сложен и усърден процес, в който се крие и ключът за създаване на позитивен диалог между оператора и потенциалния клиент. Използвайки данните, предоставени от вас, квалифицирани презентатори на CallcenterCallboxs ще изготвят високоефективен сценарий за развитие на диалога с потенциалните клиенти, като предвиждат максимален брой възможности за развитие на диалог и реакции на възражения, възникнали по време на разговора .
 3. Обучение и тестване на операторите, които ще участват в кампанията.

На този етап менторите на Callboxs подготвят операторите за визията на комуникацията с клиентите, всеки един от участващите в кампанията оператор,  преминава обучение и тестване, като се отчитат спецификата на конкретния проект и разработения за целите му софтуер. Подобно на всички други етапи на подготовка на обаждане до потенциални клиенти, този етап е напълно достъпен за контрол от ваша страна.

Използвайки услугите на квалифицирани служители на Call Center Callbox, за организиране на обаждания до потенциални клиенти, вие получавате висококачествена, високо информативна и ефективна услуга, която ви позволява значително да увеличите доходите на вашата компания и нейната конкурентоспособност.

След работа с кол център Callboxs, разликата в конверсията на клиенти за вашия бизнес ще е забелижима.